Rok 2012

Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Żalnie

Inwestycja polega na budowie  hali widowiskowo - sportowej, której powierzchnia zabudowy wynosić będzie 864,37 m2, natomiast powierzchnia użytkowa 785,35 m2. Projekt zakłada powstanie sali przewidzianej, jako gimnastyczną m.in. do rozgrywek w koszykówkę, siatkówkę i tenisa z możliwością podziału kotarami na 2 części przeznaczone dla 2 ćwiczących grup oraz jako salę widowiskową. Ponadto przewidziano również adaptację pomieszczeń na zaplecze sanitarno - szatniowe. Całkowity koszt zadania wynosi 1 575 518,12 złotych

Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Kęsowie

Inwestycja ta objęła wymianę nawierzchni chodników i placów wraz z uregulowaniem ich kształtu, a także wykonano remont istniejącego ogrodzenia z zachowaniem jego przebiegu i kształtu, wymianę istniejących lamp oświetleniowych na nowe ogrodowe, wykonanie ławek, stołów z ławkami, altan ogrodowych, grilla ogrodowego oraz fontanny. 

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wieszczycach

W ramach projektu "Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Kęsowie, Wieszycach i w Żalnie"  dofinansowanego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z PROW na lata 2007- 2013 pobudowana została świetlica wiejska we Wieszycach. Projektowana świetlica to budynek parterowy niepodpiwniczony zawierajacy program użytkowy świetlicy z zapleczem socjalnym. Budynek podzielony  został m.in. na część socjalno - gospodarczą oraz salę. Jego powierzchnia zabudowy to 120,23 m2, kubatura natomiast 465,47 m3 a powierzchnia tarasu to 55,68 m2. Całkowity koszt inwestycji to  291 942,73 złotych.

Szerokopasmowy Internet na terenie gminy

Głównym celem Projektu "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo", jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kęsowo, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz zapewnienie dostępu do Internetu jednostkom podległym Beneficjentowi.

Przebudowa drogi powiatowej Kęsowo-Żalno

Przebudowa istniejącej drogi powiatowej Żalno-Kęsowo była konieczna, ponieważ istniejąca nawierzchnia bitumiczna w skutek długotrwałej eksploatacji i braku zabiegów, typu odnowa, była w złym stanie technicznym (liczne spękania, ubytki w nawierzchni, wyjałowienie i duże zniekształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym). Na przedmiotowym odcinku dróg stwierdzono brak zatok autobusowych (zlokalizowane są jedynie wyjeżdżone przez autobusy w poboczu pasy postojowe z licznymi wybojami i ubytkami). Chodniki znajdowały się jedynie w miejscowości Kęsowo, a stan ich nawierzchni kwalifikował je do wymiany.

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Piastoszynie

Zadanie obejmowało przebudowę 1,011 km drogi gminnej – ulicy Spółdzielczej w Piastoszynie. W ramach zadania wykonano budowę chodnika, ścieżki rowerowej, pobocza, azyli dla pieszych, zatokę autobusową, progów zwalniających, sygnalizacji świetlnej, a także solarowego systemu oświetlenia dróg. Zamontowano również stalowe bariery ochronne, znaki pionowe oraz poziome, a także zmodernizowano oświetlenie drogowe.

Plac zabaw w Kęsowie

Projekt ufundowania i budowy placów zabaw powstał z okazji 100 lecia marki NIVEA. Firma NIVEA Polska w odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin a w szczególności ich najmłodszych członków. Dla 100 zwycięskich gmin zobowiązała się ona do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych przez samorządy pod budowę placów.

Dane kontaktowe

01 HERB RGBUrząd Gminy w Kęsowie
ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
Telefon: 52 3344091
Faks: 52 3344022
Adres email: kesowo@kesowo.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.