Rok 2011

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Przed modernizacją budynek nie spełniał wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym. Dzięki inwestycji zmniejszy się zapotrzebowanie na energię o 66% poprzez ograniczenie strat ciepła.

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piastoszynie

Inwestycja swoim zakresem objęła remont dachu świetlicy, docieplenie budynku, rozbudowę o zaplecze sanitarne. Inwestycja polegała również na wykonaniu robót wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz elektrycznej. Zadanie dofinansowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z PROW na lata 2007 - 2013. 

Remont drogi Tuchółka - Jeleńcz

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie następujących elementów takich jak: azyli dla pieszych, zatoki autobusowej, barier ochronnych, sygnalizacji świetlnej oraz poziomych znaków drogowych. Utwardzenie drogi poprawiło dostępność komunikacyjną do lokalnych, gospodarczych i społecznych ośrodków. Łącznie zmodernizowano 2,106 km drogi.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Obrowo i Sicinki

Projekt „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Obrowo i Sicinki” realizowany w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskie, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Inwestycja została zakończona dnia 30.11.2011 roku.

Dane kontaktowe

01 HERB RGBUrząd Gminy w Kęsowie
ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
Telefon: 52 3344091
Faks: 52 3344022
Adres email: kesowo@kesowo.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.