2007-2010

Modernizacja dróg wojewódzkich we Wieszczycach i Żalnie

Równocześnie zakończyły się prace modernizacyjne drogi wojewódzkiej we Wieszczycach i w Żalnie. Inwestycja ta została przeprowadzona w dwóch etapach. W 2007 roku oddano do użytku odcinek 241 od skrzyżowania w stronę Przyrowy do Wieszczyc i odcinek 240 od Silna do Żalna.

Wraz z początkiem lipca 2008 roku zakończyły się prace przy kolejnych metrach drogi. Dotyczyły one budowy drogi przez Wieszczyce wespół z infrastrukturą chodnikową i odwodnieniem, które wykonał powiat razem z gminą Kęsowo i 3,4 kilometrowy odcinek przez Żalno do zakrętu przed Bladowem.    

Remiza strażacka w Piastoszynie

2 października 2010 miało miejsce uroczyste otwarcie nowo pobudowanej remizy strażackiej w Piastoszynie. Podczas uroczystości, która zgromadziła wielu oficjeli oraz mieszkańców Piastoszyna, odznaczono sztandar OSP złotą odznaką Zarządu Głównego Związku OSP RP. Srebrną odznakę zasłużonych dla pożarnictwa (nadaną przez MSWiA) z rąk komendanta wojewódzkiego PSP Tomasza Leszczyńskiego oraz komendanta powiatowego PSP Waldemara Kierzkowskiego otrzymał wieloletni działacz OSP w Kęsowie Bernard Theus. Odznaczeni zostali także inni strażacy..: Ewa Giersz, Jan Szypryt, Sławomir, Sebastian, Marcin Chmara, Radosław Peć oraz wcześniej wspomniany Bernard Theus. Natomiast odznaczenia wzorowego strażaka dokonali Zdzisław Dąbrowski - prezes ZOSP RP i Tomasz Leszczyński.

Zagospodarowanie parku w Kęsowie

Zagospodarowanie Parku w Kęsowie oraz remont sceny to pierwsza część inwestycji obejmująca sporządzenie koncepcji zadaszenia sceny oraz jej renowację, a także wybudowanie widowni z ponad 200 krzesełkami PCV i powstanie nowej ścieżki mieszczącej się na terenie Parku, którą wykonano za kwotę 158 461 zł.

Boiska sportowe w Kęsowie i Żalnie

W 2007 roku Minister Sportu i Turystyki wydał postanowienie w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boisk wielofunkcyjnych. Nasza gmina została zakwalifikowana do programu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Całkowity koszt wyniósł 282 545,37 złotych. Boisko powstało w celu zaspokajania potrzeb młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie kultury fizycznej.

Budowa dróg osiedlowych w Żalnie

W 2007 roku pozyskano kwotę 300 000 zł z Funduszu Wsparcia na wykonanie modernizacji dróg osiedlowych wraz z odwodnieniem w Żalnie. W 2008 roku wykonano zadanie pn. „Budowa ulic osiedlowych w miejscowości Żalno” za kwotę 938 642 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy. Następnie rok później przeprowadzono modernizację kolejnych ulic wykładając na nich kostkę brukową. Całkowity koszt inwestycji wraz z kosztem wykonania kosztorysu inwestorskiego stanowił kwotę 729 097,26 złotych .

Droga Kęsowo - Adamkowo – Pamiętowo

W 2008 roku gmina Kęsowo otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na budowę drogi Kęsowo - Adamkowo - Pamiętowo, w sumie 7,67 km drogi wraz z 45 zjazdami do przyległych posesji. Prace te były możliwe dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koszt inwestycji wyniósł 2 198 991 zł, z czego 50% tj. 1 109 395 zł stanowił wkład własny gminy Kęsowo (w porozumieniu z Powiatem Tucholskim). 

Kościół p.w. św. Bernarda w Kęsowie

Zakres robót opiewał na kwotę 176 377 zł i finansowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Możliwa kwota dofinansowania do uzyskania to 85 131 zł. i taką też przyznano Parafii, pozostałą część stanowił jej wkład własny. Ponadto w maju 2009 roku złożono wniosek do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na zadanie pn. „Remont elewacji kościoła św. Bernarda w Kęsowie”. Całkowity koszt zadania to kwota 139 470 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 35 000 zł resztę stanowił wkład własny Parafii w wysokości 104 470 zł.   

Kanalizacja

W ramach inwestycji związanych z ochroną środowiska położono kanalizację sanitarną w miejscowościach Piastoszyn i Grochowo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Piastoszyn - koszt zadania to kwota 993 343,14 złotych ( z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Odnowy Wsi stanowiło kwotę 603 295 złotych ). Kolejną inwestycją z tego zakresu przeprowadzoną pod koniec 2008 roku było wybudowanie sieci wodociągowej łączącej wieś Tuchółka z wsią Siciny za kwotę 195 254 złotych 

Świetlice wiejskie

W 2007 roku przeprowadzona została modernizacja świetlicy w Żalnie, wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt oraz siłownię. Potem przyszła kolej na zapewnienie świetlicom dostępu do wody i kanalizacji: Przymuszewo – woda, budowa chodnika przy wejściu; Pamiętowo – woda, kanalizacja; Jeleńcz – woda, kanalizacja. W trakcie roku wykonano również drobne prace konserwatorsko – naprawcze w niektórych świetlicach. Dzięki staraniom społeczności lokalnych i gminy niektóre z nich zostały doposażone w sprzęt. Pod koniec roku zmodernizowano jeszcze dwie świetlice wiejskie w Piastoszynie i Krajenkach.

Dane kontaktowe

01 HERB RGBUrząd Gminy w Kęsowie
ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
Telefon: 52 3344091
Faks: 52 3344022
Adres email: kesowo@kesowo.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.